Wednesday, April 29, 2009

KELEBIHAN DO'A RABITHAH

Salam wbth,

Do’a rabitah merupakan sebahagian dari risalah Al –Mathurat , iaitu wirid yang dibaca oleh aktivis dakwah pada pagi dan petang, baik sebagai rangkaian wazhifah kubra atau sughra. Biasanya dilakukan secara sendirian atau berjemaah.

Do’a rabitah ini istimewa berbanding dengan doa’-doa’ yang lain. Antaranya:-

PERTAMA: Do’a ini disusun untuk para aktivis dakwah, agar mereka selalu mengingat prinsip-prinsip perjuangan dengan membaca do’a ini.

KEDUA: Doa’ ini bertujuan mengkonsolidasikan dan menyatukan hati pada aktivis dakwah

KETIGA: Dengan do’a rabithah ini kita memahami bahawa gerakan dakwah adalah jamaah, bukan jam’iyyah, dan syirkah.

Jamaah adalah wadah yang mengumpulkan hati-hati dan fizikal anggota dalam waktu yang sama, bahkan pertemuan hati perlu lebih intensif dan tidak boleh terputus dibandingkan denganpertemuan secara fizikal dalam pertemuan tanzim maupun yang lain.

Jami’yyah ertinya organisasi massa, yayasan, NGO, partai politik dan sebagainya. Pertemuan ini umumnya lebih mementingkan pertemuan secara fizikal yang bersifat struktur dan formal, yang kurang memerhatikan pertemuan hati dan batin. Oleh itu, biasannya boleh terjadi konflik dan pergeseran di sesama anggota organisasi itu.
Sementara syirkah pula merujuk kepada usaha perniagaan atau bisnes.

KEEMPAT: Dengan do’a rabitah ini kita memahami bahawa dakwah telah menyatukan para aktivis dari pelbagai generasi semenjak ada kegiatan dakwah di mukabumi ini sehinggalah ke hari kiamat.

Ringkasnya:

Para da’I ilallah dituntut untuk menyatukan soff, beramal dan paling tidak saling mendo’akan agar istiqomah pada jalan Allah serta mendapat taufiq dan rahmat dari Allah SWT demi kejayaan Islam.

Rujukan:
Syarah do’a rabithah, karangan Muhammad Lili Nur Aulia

Thursday, April 23, 2009

Jumlah banyak , tapi aktiviti sedikit

Salam,
sahabat dan sohibah yang dikasihi sekalian,

Dalam kesempatan kali ini izinkan saya mengulas satu penulisan yang ditulis oleh Dr Najih Ibrahim daripada kitab beliau yang berjudul risalatun ila kulli man ya'malu lil islam. Di dalam kitab ini beliau menyentuh satu bab yang amat penting untuk mereka yang berada dalam arena dakwah dan tarbiah.
Menurut beliau, jumlah mereka yang berada jemaah Islam hari ini boleh dikatakan ramai. Biasa ada dalam satu-satu kawasan hampir ratusan ahli. Walupun jumlah ahli ramai, jika dihitung orang yang beramal untuk Islam secara serius , maka jumlah mereka tidak lebih daripada puluhan sahaja. Bahkan, kita dapat menghitung jumlah mereka dengan jari dan hafal nama-nama mereka. Mari pergi yang lainnya?
Adakah mereka sekadar berpuas hati dengan tahap sekarang ini dan tidak ingin berganjak menuju tahap yang lebih tinggi?Adakah memadai menjadi pendengar sahaja, menghadiri halaqah, pertemuan-pertemuan dakwah, seminar , membaca buletin dakwah. Itu sahaj yang dilakukan.
Realiti hari ini tidak mengizinkan kita berkelakuan demikian. Potensi kita perlu digunakan banyak di medan amal islami, dengan melakukan amar makruf, nahi munkar dan jihad fi sabilillah. Janganlah kita menjadi manusia yang hanya memberikan waktu sisa untuk Islam. Walhal kita tahu bahawa allah SWT hanya menerima yang baik-baik. Allah SWT tidak menerima benda yang tersisa yang kita sedekahkan. Allah SWT juga tidak menerima perbuatan buruk dan tidka berkualiti yang kita pilih untuk diberikan kepada Islam.
Firman Allah SWT dalam surah Al Baqarah ayat 267:
'Dan janganlah kamu memilih yang buruk lalu kamu infakkan darinya'
Sahabat sohibah sekalian,
Islam meminta sebahagian besar waktu, harta, dan usia emasa remaja kita. Itulah yang dinginkan oleh Islam. Islam meminta waktu kita cergas dan bukan masa malas. Islam meminta waktu muda, kuat kita dan bukannya waktu tua. Ringkasnya, Islam meminta sesuatu yang paling baik, mulia dan agung dari kita.
Renungilah serah Abu Bakar ra dan Ustman ra. Abu Bakr ra bersedekah seluruh hartanya pada jalan Allah dan dakwah Islam. Bila ditanya: Wahai Abu Bakar, apa yang engkau tinggal untuk keluargamu? Abu Bakar menajwab: Yang aku tinggalkan kepada mereka ialah Allah dan Rasul.
Begitu pula halnya dengan Uthman ra. Beliau telah mendanai pasukan tentera Islam ke medan Tabuk. Jumlah tentera yang didanai ialah hampir 10 ribu orang. Lengkap dengan senjata, bekalan dan kenderaan.
Sila bandingkan dengan realiti kini. Umat Islam hari ini kaya dan berada termasuklah para aktivis Islam, malangnya perjuangan Islam miskin. Sehinggakan tidak ramai ikhwah aktivis yang bersedia menanggung beban finansial dakwah.
Sahabat sahibah sekalian,
Menyedari perkara ini, marilah kita kembali kepada hakikat asas yang sebenarnya. kita telah menjual nyawa kita kepada Allah SWT.
Firman Allah:
`Sesungguhnya Allah SWT telah membeli dar iorang-orang Mukmin, diri , dan harta mereka dengan balasan syurga'.
At Taubah: 111
w/a

Sehingga bertemu lagi di lain lembaran.

Saturday, April 11, 2009

Pengajaran daripada Surah Al Muzammil

Bismillahir rahmanirrahim,

Salam,
Dalam sessi kali ini saya ini berkongsi dgn sahabat-sahabat mengenai pengajaran yang boleh dipetik daripada Al Muzammil. Huraian ini berdasarkan pengajaran dalam konteks Dakwah dan tarbiah oleh Dr Abd Karim Zaidan dalam kitabnya: Mustafad fi qisosil Quran.


1. Hai orang yang berselimut (Muhammad),
2. Bangunlah (untuk sembahyang) di malam hari[1525], kecuali sedikit (daripadanya),
3. (yaitu) seperduanya atau kurangilah dari seperdua itu sedikit.
4. Atau lebih dari seperdua itu. dan Bacalah Al Quran itu dengan perlahan-lahan.
5. Sesungguhnya kami akan menurunkan kapadamu perkataan yang berat.
6. Sesungguhnya bangun di waktu malam adalah lebih tepat (untuk khusyuk) dan bacaan di waktu itu lebih berkesan.
7. Sesungguhnya kamu pada siang hari mempunyai urusan yang panjang (banyak).
8. Sebutlah nama Tuhanmu, dan beribadatlah kepada-Nya dengan penuh ketekunan.
9. (Dia-lah) Tuhan masyrik dan maghrib, tiada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia, Maka ambillah dia sebagai Pelindung.
10. Dan Bersabarlah terhadap apa yang mereka ucapkan dan jauhilah mereka dengan cara yang baik.
11. Dan biarkanlah Aku (saja) bertindak terhadap orang-orang yang mendustakan itu, orang-orang yang mempunyai kemewahan dan beri tangguhlah mereka barang sebentar.
12. Karena Sesungguhnya pada sisi kami ada belenggu-belenggu yang berat dan neraka yang menyala-nyala.
13. Dan makanan yang menyumbat di kerongkongan dan azab yang pedih.
14. Pada hari bumi dan gunung-gunung bergoncangan, dan menjadilah gunung-gunung itu tumpukan-tumpukan pasir yang berterbangan.
15. Sesungguhnya kami Telah mengutus kepada kamu (hai orang kafir Mekah) seorang rasul, yang menjadi saksi terhadapmu, sebagaimana kami Telah mengutus (dahulu) seorang Rasul kepada Fir'aun.
16. Maka Fir'aun mendurhakai Rasul itu, lalu kami siksa dia dengan siksaan yang berat.
17. Maka bagaimanakah kamu akan dapat memelihara dirimu jika kamu tetap kafir kepada hari yang menjadikan anak-anak beruban.
18. Langit(pun) menjadi pecah belah pada hari itu. adalah janji-Nya itu pasti terlaksana.
19. Sesungguhnya Ini adalah suatu peringatan. Maka barangsiapa yang menghendaki niscaya ia menempuh jalan (yang menyampaikannya) kepada Tuhannya.
20. Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, Maka dia memberi keringanan kepadamu, Karena itu Bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran. dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, Maka Bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran dan Dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. dan mohonlah ampunan kepada Allah; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Antara 8 pengajaran yang dapat dipetik ialah:
1. Setiap da'i berhajat kpd qiyamullail
2. Kepentingan terhadap dikrullah
3. Dai perlu bertawakkal kpd Allah dlm semua urusan
4. Sabar adalah keperluan utama bagi da'i
5. Menjadikan kesabaran sebafai perisai
6. Da'i: pekerjaannya dan perniagaan untuk menyara kehidupan secara berdikari.
7.Kebaikan pada necara islam ialah mencari redha Allah
8. Anjuran utk istighfar selepas laksana amal soleh


Semoga bermanfaat.

`Jika Allah SWT memberi hidayah kepada seorang lelaki lantaran anda, itu lebih baik bagimu daripada apa yang disinari matahari' HR At Tobrani