Saturday, December 14, 2013

TAZKIYAH NAFS: JALAN MENDEKATKAN KEPADA ALLAH S.W.T


Dalam perjumpaan dengan Al Fadil Ust Abdul Hadi Osman baru-baru ini, beliau telah menyampaikan banyak pesanan. Antaranya aspek membersihkan jiwa kita. Menurut beliau tazkiyat al-nafs itu pada hakikatnya terdiri daripada dua perkara iaitu takhliah dan tahliah. Apa itu takhliah? Takhliah bermaksud membuang sifat-sifat tercela yang ada pada diri manusia. Apa itu tahliah? Tahliah pula bermaksud menghiaskan diri dengan sifat-sifat terpuji. Ringkasnya: Kedua-dua perkara penting ini dalam usaha kita melaksanakan kerja-kerja Islam.

Tuesday, December 10, 2013

Pemuda yang dikagumi Allah SWT

Ar Rasul SAW bersabda: `Sesungguhnya Tuhanmu kagum kepada seorang pemuda yang tidak ada padanya sifat sobwah'. Martabat: Hadith ini disahihkan oleh Shaikh Nasirudin Al Bani dalam kitab silsilah al hadith as shahihah Apa itu sobwah? Dalam kamus bahasa Arab, sobwah mempunyai beberapa pengertian. Antaranya •Bersifat keanak-anakkan; tak mau jadi dewasa •Tidak suka memikul tanggungjawab; dan suka menghabiskan masa dengan perbuatan yang sia-sia •Tidak dapat kawal emosi dan darah mudanya; menimbulkan masalah dan akibatnya memberi kesan buruk pada diri sendiri dan orang lain. •Suka menarik perhatian orang lain dengan melakukan perkara yang baru untuk menunjukkan kejantanan dan keberaniannya. Tatacara menangani sifat sobwah: •Usia remaja, jangan menutup diri •Melibatkan diri dengan syuyukh •Menziyarahi orang soleh dan ahli ibadah •Memilih sahabat yang soleh •Melatih diri dengan kerja-kerja bekerja, berusaha dan kemasyarakatan •Menanamkan muraqabatullah •Melakukan riyadah yang tarbawi Rujukan: Syarah hadith Arba’in Ruhiyah, ms 113

Saturday, November 30, 2013

Mujahadah adalah jalan ke arah hidayah dan taqwa

Jihad melawan hawa nafsu merupakan jihad yang berterusan dan perlu diutamakan kerana hal ini telahpun dinyatakan oleh Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam sebagaimana sabdanya yang bermaksud: أفضل الجهاد أن يجاهد الرجل نفسه وهواه “Seutama-utama jihad ialah orang yang berjihad terhadap hawa nafsunya dalam mentaati Allah ‘Azzawajalla.” Jihad melawan hawa nafsu terbahagi kepada empat bahagian: 1.Berjihad melawan hawa nafsu untuk mendapat hidayah (petunjuk) daripada Allah Subhanahu Wa Ta’ala - yakni berusaha dan berikhtiar untuk mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Ta’ala (petunjuk Allah ialah Islam itu sendiri). 2.Berjihad melawan hawa nafsu untuk melaksanakan ajaran Islam atau petunjuk Allah Subhanahu Wa Ta’ala di dalam kehidupan kita setiap hari dalam pelbagai aspek. 3.Berjihad melawan hawa nafsu untuk menyampaikan Islam yang telah kita laksanakan itu kepada orang lain. 4.Berjihad melawan hawa nafsu untuk bersabar dalam menyampaikan Islam kepada orang lain. Jadi ada empat peringkat jihad dalam melawan hawa nafsu ini yang mana apabila kita memperlengkapkan keempat-empat peringkat jihad ini maka barulah sempurna proses jihad kita melawan hawa nafsu ini.

Wednesday, August 21, 2013

Cukuplah Allah sebagai pembantu!

Asm wbth,

Dikongsikan khutbah yang disampaikan oleh Ustaz Umar Hj. Salleh, Matri.

Di dalam khutbah ini banyak mengupas apa peranan kita sebagai Mukmin Muslim dalam menghadapi cabaran semasa.

Semoga bermanfaat


^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^


Aidil Fitri merupakan hari untuk kita kembali kepada fitrah asal kejadian manusia sejajar denganmakna asal aidil fitri itu sendiri yang bermakna kembali kepada fitrah(kesucian). Deen Islam adalah deen yang yang suci difitrahkan Allah swt, aqidahnya suci, ibadahnyasuci, akhlaqnya suci, jalan hidupnya suci diredhai  Allah swt dari dunia ini hingga ke akhirat, tiada jalan lain lagi melainkan Islam.

Perhatikanlah penekanan Allah swt dalam Al-quran ayat 19 surah Ali Imraan:

Maksudnya: “Sesungguhnya agama (yang diridhai) disisi Allah hanyalah Islam.”
Juga amaran Allah dalm ayat 85 surah Ali Imraan:
Maksudnya:“ Barangsiapa mencari agama selain agama islam, Maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu)daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi.”

Oleh itu kita tiada pilihan lain lagi melainkan hanya memilih Islam sebagai deen dan pegangan hidup kita.
Untuk menghayati dan memperaktikkan Islam yang haqiqi maka perlu kembali kepada madrasah tarbiyyah (didikan) Rasulullah saw sepertimana telah diikuti oleh generasi awal Islam , generasi as-salafussoleh yang telah mendapat pujian Allah swt dalam al-Quran yang diabadikan dalam ayat 110: Surah Ali Imran.

“Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah.”
Oleh itu setiap muslim dan jamaah Islam yang ingin melahirkan kembali Ummah yang mempraktikkan deenul Islam sebagai sistem hidup mereka dalam semua bidang, perlulah ikut jalan yang dibawa oleh Rasulullah saw, yang dituruti para sohabat ridhwanu alaihim seperti yang berlaku pada generasi pertama lepasan (graduate)  madrasah Rasulullah saw.

Adalah tidak wajar bagi para muslim mukmin mengikut jalan lain daripada apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, atau yang bercanggah dengan sunnah Rasulullah SAW, sama ada yang berjenama syiah,khawarij, qadariyah, jabariyyah mahu pun yang berjenama sekularisma, sosialisma,kapitalisma, liberalisma dan lain-lain isem lagi yang semakin menular dalam masyarakat. Ingatlah peringatan Allah dalam Al-Quran ayat 153 Al-An’am:

153.  Dan bahwa (yang kami perintahkan ini) adalah jalanKu yang lurus, Maka ikutilah Dia, dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan (yang lain)[152], Karena jalan-jalan itu mencerai beraikan kamu dari jalannya. yang demikian itu diperintahkan Allah agar kamu bertakwa.
Sehubungan ini  Al-Imam Mujahid mentafsirkan perkataan “ assubula”di dalam ayat tersebut bermakna segala macam bid’ah dan jalan-jalan yang tidak benar (yakni jalan-jalan kebatilan).
Tuan-tuan dan puan-puan hadirin hadirat yang dimuliakan!
Sewajarnya kita menyedari bahawa musuh-musuh Islam,sentiasa berusahabagi memecahbelahkan barisan umat Islamdan mereka sekali-kali tidak akan membenarkan Islam berkuasa dan memerintah. Allah SWT telah tegaskan dalam Al-Quran ayat 120 surah Al-Baqarah:

Maksudnya: Orang2 Yahudi dan Nasrani sekali-kali tidak redha (tidak senang) terhadap engkau (yakni terhadap Nabi Muhammad SAW termasuk umatnya) sehingga engkau ikut “milah”(agama atau cara hidup atau telunjuk) mereka.
Semestinya diambil ingatan oleh umat Islam bahawa musuh-musuh Islam - walau atas nama apa pun sasaran mereka adalah satu iaitu: memusuhi Islam. Islam dinafikan haknya untuk mentadbir negara melalui pakatan dan konspirasi musuh-musuh Islam.Ini dapat dilihat seperti apa yang berlaku di Algeria suatu ketika dahulu, juga yang berlaku di Ghazzah Palestin dan terkini apa yang berlaku di Mesir, adalah bukti jelas tentang kebenaran apa yang telah diperingatkan Allah dalam Al-Quran ayat 120 surah Al-Baqarah yang telah disebut sebelum ini:

Kemenangan pihak yang memperjuangkan Islam melalui sistem demokrasi yang kononnya diagungkan mereka, telah dinafikan melalui konspirasi jahat musuh-musuh Islam dengan rampasan kuasa oleh junta tentera Mesir, yang menjadi boneka mereka hingga menghalalkan tindakan-tindakan kejam, zalim dan bunuh membunuh sewenang wenangnya.
Apa yang lebih dikesal lagi terdapat beberapa Negara yang kononya Negara Islam memberi pengiktirafan, menyokong dengan bantuan lumayan terhadap penzalim-penzalim tersebut. Sedangkan amaran Allah SWT dalam Al-Quran amat jelas dalam ayat 113 surah Hud.

Maksudnya: “janganlah kamu cenderung hati (menyokong) orang-orang yang melakukan kezaliman nescaya kamu nanti akan disentuh (dibakar api neraka) dan tidak ada bagi kamu penolong selain daripada Allah. Kemudian kamu tidak diberi sebarang pertolongan”

Kita yakin apa jua yang berlaku adalah dengan izin Allah swt dan mempunyai hikmah yang tersembunyi di sebaliknya. Namun demikian kita optimis bahawa cahaya Allah (deenul Islam) tidak boleh dipadam, berdasarkan jaminan Allah swt dalam al-Quran, ayat 8 surah As-Saff

Maksudnya: “Mereka ingin memadamkan cahaya Allah dengan mulut (tipu daya) mereka, tetapi Allah (justru) menyempurnakan cahaya-Nya, walau orang-orang kafir membencinya".

Meskipun Allah swt memberi jaminan untuk menyempurnakan cahayaNya, namun setiap mukmin dituntut berusaha semaksima yang boleh, bagi meletakkan Islam kembali pada tempatnya, setelah Islam berada dalam keadaan dagang (ghurbah), tidak berdaulah, tidakberkuasa, dimusuhi dari segenap penjuru dan sudut bahkan dipersendakan.

Sesungguhnya kerja mendaulatkan Islam serta meletakkan Islam itu pada tempatnya yang sebenar, adalah kerja besar dan berat. Oleh yang demikian ia juga memerlukan persediaan dan persiapan yang besar. Satu daripada aspek persediaan yang terpenting ialah penyediaan hatiyang suci, ikhlas berubudiyyah hanya sanya kepada Allah swt. Ini disebut al-Qalbus Salim – untuk itu maka perlu kepada proses, “ Tazkiyyatun Nafs (penyucian jiwa)”, melalui amalan-amalan keruhanian yang syar’i seperti ; Zikir al-Ma’thuraat, Tilawatul Quran, Qiyamul Lail, Beristighfaar, Bersolawat, Berdo’a, Khasnya ‘amalan-amalan Ihya Ramadhan. Semua itu merupakan Zaad (bekalan) di sepanjang jalan – seperti yang diungkapkan oleh Syeikh Mustaffa Al-Masyhur dalam usaha kita melaksanakan taklif rabbani mengajak masyarakat kembali kepada manhaj rabbani (sistem Allah).

Kita mengharapkan proses latihan dan tarbiyyah Ihya Ramadhanselama satu bulan yang telah kita lalui, dapat melahirkan insan-insan rabbani yang teguh beriman dan bertakwa serta sedia berkhidmat untuk Islam. Adalah tidak patut kita hanya menjadi insan-insan ramadhani, yang hanya mengamalkan tuntutan Islam dalam bulan Ramadhan sahaja, tapi tidak pada bulan-bulan yang lain. Sesungguhnya setiap orang dituntut menjadi Insan Rabbani sepanjang hidup.

Dalam keghairahan kita menyambut ‘Idul Fitri Mubarak ini, janganlah hendaknya kita lupa kepada saudara-saudara seIslam kita.Kita perlu bersimpati dan membantu, moral dan kebendaan semaksima mungkin, terhadap perjuangan umat Islam dan para Mujahid Islam yang sedang berhadapan dengan penguasa-penguasa yang zalim seperti di Syria dan Mesir.Demikian juga mereka yang berdepan dengan pencerobohan dan sekatan Yahudi Laknatullah seperti di Palestin, khasnya di Ghazzah.Saudara-saudara Islam kita yang lain, yang menggamit simpati serta bantuan seperti; di Rohingya, Somalia, Filipina, Kasymir dan di Chehnya seyugia diambil perhatian. Ingatlah bahawa umat Islam adalah umat yang satu walau di mana jua mereka bermastautin, ibarat satu jasad, sekiranya satu anggota sakit maka anggota-anggota lain turut merasai sakit seperti yang pernah digambarkan dalam hadith riwayat Imam al-Bukhari dan Muslim dari An-Nu’man bin Basyir  radhiyallahu Anhuma, yang bermaksud “semoga dengan tolong menolong dan bantu membantu ini terserlahlah identity orang-orang mukmin sebenarnya”yang dikhususkan Allah swt dengan ayat 10 dalam surah al-Hujurat

Maksudnya: Orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara.


Sedutan khutbah: 
Al Fadil Ustaz Umar Hj. Saleh, Matri 


`Jika Allah SWT memberi hidayah kepada seorang lelaki lantaran anda, itu lebih baik bagimu daripada apa yang disinari matahari' HR At Tobrani