Tuesday, June 30, 2009

TUJUH MARHALAH DA'WAH FARDIYYAH: Siri 3

Salam,

Selamat bertemu lagi di alam siber. Semoga kita semua sentiasa tertingkat dari hari ke hari. Semoga hari ini lebih baik daripada semalam, hari esok lebih baik daripada hari ini.

Hal inilah yang dimiliki oleh pada Sahabat rhm. Mereka bermotivasikan sabdaan junjungan besar Muhammad SAW:
`Barangsiapa yang dua harinya sama, maka ia tergolong dalam kalangan orang yang rugi'

Al-hadith
Sebagai pembukan bicara saya ingin memperkatakan tentang sifat yang perlu ada pada penyeru manusia kepada Allah SWT. Antara sifatnya ialah: sentiasa memperhatikan keaipan diri llebih daripada menilai orang lain.

Ke’aiban dalam jiwa sendiri sudah cukup menyibukkan untuk diperbaiki daripada melihat ke’aiban orang lain. Maksudnya, berikanlah keutamaan untuk memperbaiki diri. Dalam thora-iq tarbiyyah yang telah kita pelajari menjelaskan tentang perimustahaknya proses mu’alajah al-‘uyub.
Kata ‘ulamak Sari Sikti Al Baghdadi (seorang ahli sufi):

“Saya tidak nampak satu (yang ganas), yang merosakkan amal, dan hati pula lebih dekat kepada kemurkaan Allah, lebih dekat kepada riya’, ‘ujub serta riaasah (inginkan pengaruh/kuasa), selain daripada kurangnya mengenali ke’aiban diri dan mengintip ke’aiban orang lain.”
Kita perlu mengambil kebaikan-kebaikan yang ada pada orang lain. Bahkan kita perlu mewujudkan suasana lengkap melengkapi.

Sebagai sambungan sesi lalu mengenai Dakwah fardiah, marhalah keempat yang seterusnya ialah: MENGHAYATI HIDUP BERIBADAH YANG SYUMUL

Diperjelaskan kepada mad’u bahawa ibadah tidak terbatas kepada solah, puasa, zakat dan haji sahaja. Ibadah merangkumi seluruh aspek kehidupan seperti makan, minum, pakaian, ilmu, amal, perkahwinan, riadah, pendidikan anak-anak dan sebagainya. Ibadah mestilah memenuhi dua syarat utama iaitu:

1) Niat yang benar.
2) Menepati kehendak syara’.

Di tahap ini kita lihat dia akan merasa terikat dalam seluruh kegiatan hidupnya, gerak-gerinya dan diamnya dengan syari’at Allah Subhanahuwata’ala. Dunia menjadi mihrab dan tempat ibadah yang besar. Di atas dunia kita melaksanakan amal dengan niat yang mulia dan cara yang betul. Langkah-langkah di marhalah ini ialah:

1) Mad’u perlu mendapat penjelasan tentang pengertian ibadah yang syumul (bukan juz-i) dengan cara:

a) Menjelaskan makna ibadah bersumberkan al-Quran dan al-hadith.
b) Menjelaskan pengertian-pengertian yang terdapat di dalam tafsiran-tafsiran ulama’ muktabar.
c) Menjelaskan fungsi ibadah dalam kehidupan dengan mempraktikkan Islam sepenuhnya.

2) Memperbetulkan ibadah dengan mengawasi:

a) Niat yang semata-mata kerana Allah Subhanahuwata’ala.
b) Cara melaksanakannya yang sesuai dengan syari’at Islam.

3) Mad’u difaham dan disedarkan bahawa selagimana niat ditentukan kerana Allah Subhanahuwata’ala, maka setiap amalan akan dikira sebagai ibadah, selagimana amalan itu tidak haram menurut Islam.

4) Amalan-amalan kita adalah sebagai alat untuk menyempurnakan ketaatan kepada Allah Subhanahuwata’ala yang menjadikan kita khalifah di muka bumi ini.


5) Ma’du dibawa untuk berfikir tentang kesan niat yang betul terhadap amalan-amalan harian, seperti:

a) Makan minum adalah bertujuan untuk mendapat tenaga agar dapat menta’ati Allah Subhanahuwata’ala atau beribadah kepadaNya. Dengan ini seseorang itu akan mendapat pahala di sisi Allah Subhanahuwata’ala.
b) Mencari rezeki dengan niat yang betul akan menjadi ibadah kepada Allah Subhanahuwata’ala.
c) Kita akan mendapat pahala dari segala usaha dan harta yang digunakan untuk membangunkan Islam.
d) Kita akan mendapat pahala dari masa yang diberikan untuk kemajuan Islam.
e) Kita akan mendapat pahala jika berkorban untuk mencapai kemahiran ilmu iktisas demi untuk kepentingan Islam dan umat Islam.
f) Seterusnya dalam semua aktiviti hidup diniatkan untuk Islam dan demi mencari keredhaan Allah Subhanahuwata’ala, seperti:

i) Mencari rezeki agar boleh mengeluarkan zakat, sadaqah dan hadiah.
ii) Berkahwin untuk mendirikan rumahtangga muslim. Rumahtangga muslim adalah tiang yang kuat untuk membangunkan Daulah Islamiyah.
iii) Bersenam, riadah dan memelihara kesihatan agar mampu dan kuat memikul tugas Islam dan tanggungjawabnya menggerakkan da’wah Islam.

g) Membawa mad’u berfikir bahawa semua kerja hendaklah sesuai dengan syari’at Allah Subhanahuwata’ala . Adalah tidak menasabah bagi seseorang yang makan dan mendapat rezeki dengan cara yang diharamkan oleh Allah Subhanahuwata’ala, bertujuan untuk menguatkan taqwa dan mentaati Allah Subhanahuwata’ala.

wallahua'lam

Wednesday, June 24, 2009

TEORI PENDIDIKAN

Salam wbth,

Pendidikan sama ada ianya berbentuk pendidikan Islam atau yang bukan Islam adalah didasarkan di atas satu hakikat iaitu memungkinkan keberkesanannya kepada jiwa manusia hasil dari rangsangan-rangsangan atau persekitaran yang dirancang atau yang tidak dirancang dalam berbagai aspek kehidupan manusia.
Tujuan Pendidikan (Tarbiyyah) Kita
Matlamat pendidikan kita yang menjadi sekarang ini ialah untuk melahirkan individu yang melengkapi syarat-syarat kekuatan keislaman yang dikehendaki pada seseorang individu dan masyarakat yang dibentuk selaras dengan keperibadian Islam.
Pertambahan Ahli Selaras Dengan Kemampuan Pendidikan
Suatu hal yang akan mengecewakan tujuan da’wah kita ialah da’wah tanpa iringan dengan pembentukan. Da’wah yang berkembang secara meluas sebelum ada barisan penda’wah yang benar-benar mampu mengendalikan urusan Tarbiyah terhadap mereka yang dida’wahkan.
Oleh itu sepanjang perjalanan da’wah Islamiyyah perlu terdapat perseimbangan di antara keluasan penyebaran da’wah dengan kemampuan tenaga pendidik yang kita miliki.
Terdapat beberapa insiden ketika zaman pemerintahan khalidah Maamun. Oleh sebab-sebab yang tertentu, ia dikelilingi oleh orang-orang Mu'tazilah dan dia menjadi terpengaruh dengan ideologi tersebut. Dia mula menyeksa 'ulama yang tidak mengatakan Al Quran dicipta. Ia adalah suatu ideologi yang ganjil. Malah ramai orang tidak memahami apa yang dimaksudkannya; Al Quran itu makhluk. Tetapi ia tekankan hal tersebut dan ia menyeksa 'ulama oleh sebab-sebab itu.

Imam Ahmad ibnu Hanbal tinggal beberapa tahun di dalam penjara dan diseksa disebabkan hal ini, semasa pemerintahan empat khalifah iaitu Mu'tasim, Maamun dan khalifah selepas mereka. Kebanyakan 'ulama berfikir untuk membentuk satu kumpulan untuk melawan Al Maamun dan menamatkannya. Khalifah mendengar berita ini dan ia dengar bahawa mereka telah ada kumpulan yang ramainya lima puluh orang. Ia memanggil perdana menterinya. Ia adalah seorang yang cerdik. Dia adalah Al Fadhil Nababiyah, seorang menteri yang bijak.

Al Maamun berkata kepadanya: "Saya dengar orang ini telah membentuk satu kumpulan untuk melawan kita. Dia sekarang mempunyai lima puluh orang ahli."
Katanya: "Ini membimbangkan tapi kita lihat dulu perkembangan seterusnya."

Minggu kedua khalifah memanggil kembali al fadhil dan berkata kepadanya: "Sekarang, saya dengar pengikutnya sudah mencapai angka lima ratus."
Katanya: "Ini satu yang perlu kita bimbangkan api kita tunggu dan lihat."

Minggu ketiga dia datang dan berkata: "Sekarang pengikutnya sudah menjadi lima ribu." Katanya lagi: "Jangan bimbang."
Dia bertanya: "Kenapa? Bila mereka hanya lima puluh kamu kata kita perlu bimbang. Bila lima ratus jua bimbang, tetapi bila lima ribu kamu kata jangan bimbang."
Katanya: "Satu kumpulan yang berkembang dalam dua minggu dari lima puluh kepada lima ribu tida ada apa-apa."
Perlunya Pengasasan Dari Bawah
Seorang penda’wah Islam yang terkenal, al-Amir Syakib Arsalan, telah cuba membetulkan jalan ini dengan mengeluarkan kata-kata yang sangat berharga dan disebut kembali oleh Muhammad Ahmad ar-Rasyid dalam bukunya al-Muntalaq sebagai berkata:

“Banyak sekali surat-surat yang dihantar kepada saya dari negara Maghrib (Maghribi), Jawa (Indonesia), Mesir, Syria, Iraq dan dari Palestin sendiri mencadang agar diadakan mu’tamar Islami atau melantik khalifah dan sebagainya. Sebagai jawapan saya berkata bahawa perlu kita asaskan dari bawah dan perlu kita mendidik individu. Apakah faedahnya kita bermu’tamar, sedangkan peserta-pesertanya adalah terdiri dari mereka yang tidak berkeupayaan, tiada persediaan dan kesanggupan bagi melaksanakan keputusan-keputusan mu’tamar tersebut. Mahukah kita mengumpul bilangan-bilangan angka-angka kosong?
Ringkasnya
Kita perlu membina asas dari bawah. Bermula dari halaqah-halaqah dan bukannya dewan-dewan mu’tamar;melalui jalan-jalan Tarbiyyah yang panjang, lambat dan sukar. Perjuangan ini ialah perjuangan Tarbiyyah Islamiyyah.

`Jika Allah SWT memberi hidayah kepada seorang lelaki lantaran anda, itu lebih baik bagimu daripada apa yang disinari matahari' HR At Tobrani