Tuesday, June 26, 2012

Tsawabit imaniyah dalam amal Islami siri 10


10. Prinsip iman yang seterusnya ialah mendamaikan dua orang yang berselisih. Perselisihan boleh berlaku dalam kalangan duat di dalam dakwah. Imam Al Banna menulis mengenai perkara ini di dalam Risalah At Ta’alim. Apa yang dibincang di dalam perjumpaan kita ini bukanlah sekadar untuk mendapat ilmu semata-mata, atau dihafal, akan tetapi ia perlu menjadi sesuatu yang perlu dilaksanakan dalam hidup.

`Jika Allah SWT memberi hidayah kepada seorang lelaki lantaran anda, itu lebih baik bagimu daripada apa yang disinari matahari' HR At Tobrani