Wednesday, March 17, 2010

konsert lifeline 4 Gaza

Nature of struggle between al Haq and Al batil siri 6(akhir)

Assalamu'laikum wbth,
siri akhir kali ini, saya akan mengutarakan PERKARA YANG MENGHALANG KEMENANGAN. Ianya ada dua iaitu:

1.Berpecah belah

"...Janganlah kamu berbantah-bantah, yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatanmu (lalu kalah) dan bersabarlah. Sesungguhnya Allah bersama yang sabar." (al Anfaal:46)

2.Riya' (Menonjol-nonjol diri) dan Ghurur (Tertipu dengan kebolehan sendiri)

Contoh ghurur ialah merasakan bahawa organisasinya merasa sudah cukup kekuatan maka organisasinya boleh menang dengan kekuatan itu. Manakala riya' pula ialah menonjol-nonjolkan bahawa organisasi inilah yang sedang berjihad, mengalami penderitaan bukan semata-mata kerana Allah tetapi untuk menunjuk-nunjuk kepada orangramai, dsb. Perbuatan ini boleh mendatangkan keburukan dari Allah kepada organisasi.


Penutup

Kita juga fahami bahawa pertolongan Allah hanya terhadap RasulNya, tenteraNya dan mu'minuun (bukan sekadar seseorang itu muslim).

Kita hendaklah merasai bahawa kejayaan dan kemenangan itu hanyalah dari Allah. Kita hendaklah mengerjakan langkah-langkah yang diperintah oleh Allah tetapi tidak berharap pada langkah-langkah tersebut.

Tuesday, March 9, 2010

Nature of struggle between al Haq and Al batil siri 5

Assalamu'alaikum wbth,

Ma'rifatur rasul merupakan perkara yang asasi bagi Seorang Muslim.Generasi awal yang dididik oleh Ar Rasul SAW telah membuktikan kecintaan yang luar biasa kepada baginda.

Justeru itu marilah kita mengambil Ar Rasul SAW sebagai Qudwah kita. Berikut adalah sambungan kepada siri lalu, insha Allah:

6.Bersabar. Kuatkan kesabaran (Musabarah) dan Bersiap siagalah di Perbatasan

"Hai mu'minuun, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu (melebihi kesabaran musuh) dan tetaplah bersiap siaga (di perbatasan negerimu) dan bertawakkallah kepada Allah supaya kamu beruntung." (ali Imran: 200)

Kita dapati musuh Islam tetap bersabar walaupun mereka terpaksa bekerja keras, menderita dalam hendak menjayakan pakatan jahat mereka yang biasanya memakan masa yang panjang. Oleh itu, kesabaran kita hendaklah melebihi kesabaran mereka itu tetapi kesabaran kita adalah bersama al Haq dan penderitaan untuk menegakkan deen Allah.

Perkara yang menolong kita dalam sabar dan musabarah ialah mengingatkan yang musuh juga menderita tetapi terus juga bekerja sedangkan mereka akan sengsara lagi di akhirat:

"Jika kamu (pada perang Uhud) mendapat luka, maka sesungguhnya kaum (kafir) juga mendapat lupa yang serupa (pada perang Badar)..." (ali Imran: 140)

Kedua-dua pihak akan menderita cuma bezanya ialah kita mempunyai harapan yang cerah sedangkan mereka tidak.

"Janganlah kamu berhati lemah dalam mengejar mereka (musuh). Jika kamu menderita sakit, maka sesungguhnya mereka juga menderita sakit sebagaimana kamu menderita, sedang kamu mengharap dari pada Allah apa yang tidak mereka harapkan. Dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana." (an Nisaa: 104)


7.Dzikir Allah


Kita hendaklah sentiasa berhubung dengan Allah dalam setiap keadaan:

"Hai mu'minuun, apabila kamu memerangi pasukan (musuh), maka berteguh hatilah (tsabat) kamu dan sebutlah (nama) Allah sebanyak-banyaknya agar kamu mendapat kejayaan." (al Anfaal: 45)

8.Berhati-hati (Hadzar)


"Dan apabila kamu berada bersama mereka (sahabatmu di medan perang) lalu kamu hendak mendirikan solat bersama-sama mereka, hendaklah segolongan dari mereka berdiri bersertamu dan menyandang senjata, kemudian apabila mereka (yang solat bersertamu) sujud (telah menyempurnakan seraka'at), maka hendaklah mereka pindah dari belakangmu (untuk menghadapi musuh) dan hendaklah datang golongan yang kedua yang belum solat, lalu bersembahyanglah mereka denganmu, dan hendalah berhati-hati dan menyandang senjata. Orang kafir ingin supaya kamu lengah (tidak berhati-hati) terhadap senjatamu dan hartabendamu. lalu mereka menyerbu dengan sekali gus..." (an Nisaa: 102)

Begitulah cara solat khauf yang memasukkan unsur berhati-hati dan menyandang senjata. Cara ini dipanggil juga:

"Solat apabila mengejar seseorang (musuh) dan juga apabila dikejar (oleh musuh)"

bersambung....perkara yang menghalang kemenangan

Tuesday, March 2, 2010

Nature of struggle between al Haq and Al batil siri 4

Assalamu'alaikum wbth,

Selamat kita mencintai rasul. Seorang Muslim yang ingin jelas fikrahnya dan bagus tarbiahnya hendaklah sentiasa membaca al Quran dan mengkaji seerah nabawiyah. Jika dia dapat berbuat yang demikian, maka dia akan beroleh manfaat yang banyak. Sebagai sambungan kepada siri lalu, insha Allah:

3. Menjadi Ansorullah

"Wahai mu'minuun, jika kamu menolong (agama) Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu." (Muhammad: 7)

"...Sesungguhnya Allah pasti menolong orang-orang yang menolong (agama)Nya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Mana Perkasa." (al Haj: 40)

4.Melibatkan diri dalam amal jama'ie

Kalau kita lihat ayat al Haj: 40 di atas, perkataan orang-orang yang merupakan perkataan ganda (plural). Oleh itu, kerja-kerja hendaklah dijalan secara berjama'ah untuk menolong deen Allah.

5.Jihad

Kita hendaklah melibatkan diri dalam pertarungan yang sebenar dengan musuh Allah walaupun ianya sangat pahit dan memerlukan pengorbanan, bukannya seperti yang disukai oleh manusia iaitu kerehatan dan kesenangan:
"Wahai mu'minuun, telah diwajibkan ke atas kamu jihad walaupun ianya dibenci oleh kamu. Boleh jadi apa yang kamu benci adalah amat baik untuk kamu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ianya amat buruk bagimu; Allah Maha Mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui." (al Baqarah: 216)

Kalau kita perhati, tanpa jihad, ummah mengalami kerosakan yang lebih teruk dari tanpa jihad. Bahkan ummat akan dihukum dan dihadapkan kesusahan oleh Allah jika tiada jihad. Lihatlah bagaimana ummat menderita berkali ganda tanpa jihad jika dibandingkan dengan adanya jihad. Zaman Rasulullah s.a.w., Islam tersebar ke seluruh semenanjung 'Arab tetapi hanya lebih kurang 270 sahabat syahid.

"Hai mu'minuun, apakah sebabnya apabila dikatakan kepadamu, 'Berangkatlah (untuk berperang) pada jalan Allah' kamu merasa berat dan ingin tinggal di tempatmu? Apakah kamu puas dengan kehidupan di dunia sebagai ganti kehudipan di akhirat? Padahal kenikmatan di dunia (jika dibandingkan dengan) akhirat hanyalah sedikit." (at Taubah: 38)

Bersambung...

`Jika Allah SWT memberi hidayah kepada seorang lelaki lantaran anda, itu lebih baik bagimu daripada apa yang disinari matahari' HR At Tobrani