Tuesday, March 2, 2010

Nature of struggle between al Haq and Al batil siri 4

Assalamu'alaikum wbth,

Selamat kita mencintai rasul. Seorang Muslim yang ingin jelas fikrahnya dan bagus tarbiahnya hendaklah sentiasa membaca al Quran dan mengkaji seerah nabawiyah. Jika dia dapat berbuat yang demikian, maka dia akan beroleh manfaat yang banyak. Sebagai sambungan kepada siri lalu, insha Allah:

3. Menjadi Ansorullah

"Wahai mu'minuun, jika kamu menolong (agama) Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu." (Muhammad: 7)

"...Sesungguhnya Allah pasti menolong orang-orang yang menolong (agama)Nya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Mana Perkasa." (al Haj: 40)

4.Melibatkan diri dalam amal jama'ie

Kalau kita lihat ayat al Haj: 40 di atas, perkataan orang-orang yang merupakan perkataan ganda (plural). Oleh itu, kerja-kerja hendaklah dijalan secara berjama'ah untuk menolong deen Allah.

5.Jihad

Kita hendaklah melibatkan diri dalam pertarungan yang sebenar dengan musuh Allah walaupun ianya sangat pahit dan memerlukan pengorbanan, bukannya seperti yang disukai oleh manusia iaitu kerehatan dan kesenangan:
"Wahai mu'minuun, telah diwajibkan ke atas kamu jihad walaupun ianya dibenci oleh kamu. Boleh jadi apa yang kamu benci adalah amat baik untuk kamu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ianya amat buruk bagimu; Allah Maha Mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui." (al Baqarah: 216)

Kalau kita perhati, tanpa jihad, ummah mengalami kerosakan yang lebih teruk dari tanpa jihad. Bahkan ummat akan dihukum dan dihadapkan kesusahan oleh Allah jika tiada jihad. Lihatlah bagaimana ummat menderita berkali ganda tanpa jihad jika dibandingkan dengan adanya jihad. Zaman Rasulullah s.a.w., Islam tersebar ke seluruh semenanjung 'Arab tetapi hanya lebih kurang 270 sahabat syahid.

"Hai mu'minuun, apakah sebabnya apabila dikatakan kepadamu, 'Berangkatlah (untuk berperang) pada jalan Allah' kamu merasa berat dan ingin tinggal di tempatmu? Apakah kamu puas dengan kehidupan di dunia sebagai ganti kehudipan di akhirat? Padahal kenikmatan di dunia (jika dibandingkan dengan) akhirat hanyalah sedikit." (at Taubah: 38)

Bersambung...

No comments:

`Jika Allah SWT memberi hidayah kepada seorang lelaki lantaran anda, itu lebih baik bagimu daripada apa yang disinari matahari' HR At Tobrani