Tuesday, March 9, 2010

Nature of struggle between al Haq and Al batil siri 5

Assalamu'alaikum wbth,

Ma'rifatur rasul merupakan perkara yang asasi bagi Seorang Muslim.Generasi awal yang dididik oleh Ar Rasul SAW telah membuktikan kecintaan yang luar biasa kepada baginda.

Justeru itu marilah kita mengambil Ar Rasul SAW sebagai Qudwah kita. Berikut adalah sambungan kepada siri lalu, insha Allah:

6.Bersabar. Kuatkan kesabaran (Musabarah) dan Bersiap siagalah di Perbatasan

"Hai mu'minuun, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu (melebihi kesabaran musuh) dan tetaplah bersiap siaga (di perbatasan negerimu) dan bertawakkallah kepada Allah supaya kamu beruntung." (ali Imran: 200)

Kita dapati musuh Islam tetap bersabar walaupun mereka terpaksa bekerja keras, menderita dalam hendak menjayakan pakatan jahat mereka yang biasanya memakan masa yang panjang. Oleh itu, kesabaran kita hendaklah melebihi kesabaran mereka itu tetapi kesabaran kita adalah bersama al Haq dan penderitaan untuk menegakkan deen Allah.

Perkara yang menolong kita dalam sabar dan musabarah ialah mengingatkan yang musuh juga menderita tetapi terus juga bekerja sedangkan mereka akan sengsara lagi di akhirat:

"Jika kamu (pada perang Uhud) mendapat luka, maka sesungguhnya kaum (kafir) juga mendapat lupa yang serupa (pada perang Badar)..." (ali Imran: 140)

Kedua-dua pihak akan menderita cuma bezanya ialah kita mempunyai harapan yang cerah sedangkan mereka tidak.

"Janganlah kamu berhati lemah dalam mengejar mereka (musuh). Jika kamu menderita sakit, maka sesungguhnya mereka juga menderita sakit sebagaimana kamu menderita, sedang kamu mengharap dari pada Allah apa yang tidak mereka harapkan. Dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana." (an Nisaa: 104)


7.Dzikir Allah


Kita hendaklah sentiasa berhubung dengan Allah dalam setiap keadaan:

"Hai mu'minuun, apabila kamu memerangi pasukan (musuh), maka berteguh hatilah (tsabat) kamu dan sebutlah (nama) Allah sebanyak-banyaknya agar kamu mendapat kejayaan." (al Anfaal: 45)

8.Berhati-hati (Hadzar)


"Dan apabila kamu berada bersama mereka (sahabatmu di medan perang) lalu kamu hendak mendirikan solat bersama-sama mereka, hendaklah segolongan dari mereka berdiri bersertamu dan menyandang senjata, kemudian apabila mereka (yang solat bersertamu) sujud (telah menyempurnakan seraka'at), maka hendaklah mereka pindah dari belakangmu (untuk menghadapi musuh) dan hendaklah datang golongan yang kedua yang belum solat, lalu bersembahyanglah mereka denganmu, dan hendalah berhati-hati dan menyandang senjata. Orang kafir ingin supaya kamu lengah (tidak berhati-hati) terhadap senjatamu dan hartabendamu. lalu mereka menyerbu dengan sekali gus..." (an Nisaa: 102)

Begitulah cara solat khauf yang memasukkan unsur berhati-hati dan menyandang senjata. Cara ini dipanggil juga:

"Solat apabila mengejar seseorang (musuh) dan juga apabila dikejar (oleh musuh)"

bersambung....perkara yang menghalang kemenangan

No comments:

`Jika Allah SWT memberi hidayah kepada seorang lelaki lantaran anda, itu lebih baik bagimu daripada apa yang disinari matahari' HR At Tobrani