Monday, November 28, 2011

Puasa 9 & 10 Muharram

Sesungguhnya kelebihan yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW bagi sesiapa yang mengamalkan puasa sunat ini amatlah besar. Antaranya ialah apa yang diriwayatkan oleh Qatadah (maksudnya): “Bahawasanya Rasulullah SAW ditanya tentang puasa hari ‘Asyura, lalu Baginda SAW menjawab: "Ia menghapuskan dosa setahun yang lalu". (Hadis sahih riwayat Imam al-Tirmizi).Dalam riwayat yang lain pula disebutkan bagaimana Rasulullah SAW begitu mengambil berat dan memberi keutamaan kepada amalan puasa pada hari ‘Asyura ini. Hal ini sebagaimana yang disebut oleh Ibn Abbas bahawa beliau pernah ditanya tentang puasa pada hari ‘Asyura ini, lalu beliau berkata: “Aku tidak pernah ketahui bahawa Rasulullah SAW berpuasa sehari kerana mencari kelebihannya di atas hari-hari yang lain kecuali pada hari ini, dan Baginda tidak berpuasa sebulan kerana mencari kelebihan ke atas bulan-bulan yang lain kecuali bulan ini, iaitu: Ramadhan”. (Riwayat Imam Muslim)


Puasa Tasu’a (hari ke-9 Muharram)
Selain daripada berpuasa pada hari ‘Asyura ini, kita juga digalakkan untuk berpuasa pada hari sebelumnya iaitu hari ke-9 Muharram. Ini berdasarkan beberapa hadis sahih, antaranya ialah:

Daripada Ibn Abbas r.a berkata (maksudnya): “Ketika Rasulullah SAW berpuasa pada hari ‘Asyura, Baginda turut mengarahkan orang ramai supaya turut berpuasa. Lalu mereka berkata: Wahai Rasulullah! Sesungguhnya hari ini adalah hari yang dibesarkan oleh kaum Yahudi dan Nasrani. Lalu Rasulullah SAW bersabda lagi: "Sekiranya di tahun depan, jika diizinkan Allah, kita akan berpuasa pada hari ke-9". Ibn Abbas berkata: Tidak sempat munculnya tahun hadapan, Rasulullah SAW wafat terlebih dahulu.” (Riwayat Imam Muslim)

Daripada Ibn Abbas r.a berkata, bahawa Rasulullah SAW bersabda (maksudnya): "Sekiranya aku masih hidup hingga tahun hadapan, nescaya aku pasti akan berpuasa pada hari ke-9". (Riwayat Muslim).

Imam al-Nawawi (wafat 676H) dalam menghuraikan hadis-hadis ini telah menukilkan pendapat Imam al-Syafie dan ulamak di dalam mazhabnya, Imam Ahmad, Ishak dan yang lain-lain bahawa mereka semua ini berpendapat bahawa disunatkan berpuasa pada hari ke-9 dan hari ke-10, kerana Nabi SAW berpuasa pada hari ke-10 (‘Asyura) dan berniat untuk berpuasa pada hari ke-9 (tahun berikutnya). Imam al-Nawawi menyambung lagi: “Sebahagian ulamak berpendapat bahawa kemungkinan sebab digalakkan berpuasa pada hari ke-9 dengan hari ke-10 ialah supaya tidak menyamai dengan amalan kaum Yahudi yang hanya berpuasa pada hari ke-10”. (Rujuk: al-Minhaj syarh Sahih Muslim, Bab al-Siyam, ( Beirut : Dar al-Ma’rifah , cet.7, 2000), jil 4, hal. 254).

Justeru, marilah kita merebut peluang pada kesempatan bulan yang mulia ini untuk menambahkan amalan kita dengan berpuasa sunat. Renungilah saranan yang diberikan oleh Rasulullah SAW seperti mana yang diriwayatkan oleh Jundub bin Sufian bahawa Rasulullah SAW bersabda (maksudnya): "Sesungguhnya solat yang paling utama selepas solat fardhu ialah solat pada waktu tengah malam dan puasa yang paling utama selepas puasa Ramadhan ialah puasa di bulan Allah yang kamu panggilnya Muharram".
(Hadis riwayat Imam al-Nasa’ie dengan sanad yang sahih).

Rujukan:
http://www.haluan.org.my/v3/index.php/kelebihan-puasa-9-a-10-muharram.html

Friday, November 25, 2011

Pengajaran daripada Peristiwa Hijrah

Menilai Hakikat Iman, Dahulu dan KiniKetika sahabat Suhaib ar-Rumi Rodhiallahu 'Anh hendak berangkat ke Madinah, beliau dihalang oleh orang-orang kafir Quraisy. Dengan penuh kemarahan mereka berkata kepadanya, "Kamu ke mari dalam keadaan miskin dan hina. Sekarang hartamu telah menumpuk, hingga kamu boleh memperolehi apa sahaja yang kamu inginkan. Lalu sekarang kamu kamu hendak keluar dari Makkah dengan harta dan jiwamu? Sungguh kami tidak akan membiarkan kamu pergi begitu sahaja!"

Di sini terjadi peperangan sengit antara hakikat Islam dan hakikat kebendaan duniawi. Dan hakikat Islamlah yang menang.

Suhaib al-Rumi Rodhialahu 'Anh berkata, "Akankah kamu membiarkan diriku melanjutkan perjalanan atau hijrah, kalau kutinggalkan seluruh hartaku untuk kamu."

Mereka menjawab, "Ya, engkau bebas pergi setelah engkau tinggalkan seluruh hartamu."

Suhaib berkata, "Silakan kamu ambil seluruh hartaku, dan biarkan aku pergi atau hijrah!"

Dia pun melanjutkan perjalanan hijrahnya dengan membawa keyakinan dan agamanya, tanpa memperdulikan harta bendanya. Kegembiraan terpancar jelas di wajahnya. Seakan-akan tidak ada sesuatu pun yang hilang daripada dirinya, tidak pula merasa rugi.

Abu Salamah Rodiyallahu 'Anh berangkat hijrah ke Madinah bersama anak dan isterinya. Di tengah perjalanan, mereka dicegat oleh orang-orang musyrik Bani Mughirah.

Mereka berkata kepadanya, "Jiwamu boleh mengalahkan kami, namun kami tidak akan membiarkan dirimu pergi meninggalkan negeri ini membawa semua jiwamu!" Lalu mereka merebut dengan paksa tali kekang untanya, sementara itu Bani Abdul 'Asad merampas isteri dan anaknya yang masih kecil.

Terjadilah pergolakan antara hakikat Islam dan kecintaan terhadap isteri dan anak. Pergolakan antara hakikat Islam dan naluri kasih sayang.

Namun tidak ada sesuatupun yang mampu mengalahkan hakikat Islam, yang telah meresap ke dalam jiwa, dan menyatu di dalam diri. Dia pasrahkan keselamatan anak dan isterinya di bawah perlindungan Allah Subhanahu wa Taala dan rahmat-Nya. Selanjutnya diteruskannya perjalanan hijrahnya seorang diri.

Mampukah sebuah bayang atau gambaran mengambil tindakan seperti ini? Beranikah orang yang hanya memiliki bayang atau gambaran meninggalkan isteri dan anaknya di tangan musuh, demi menempuh jalan aqidah dan mempertahankan agama yang diyakini kebenarannya?

Tidak! Sama sekali tidak. Bahkan kita sering mendengar orang yang rela menjual agama dan keyakinannya demi harta, wanita dan anak-anaknya serta kesenangan duniawi yang hina.
Marilah kita kembali kepada diri kita. Marilah kita sama-sama renungkan, sudahkah hakikat (iman) seperti ini (sebagaimana yang dimiliki oleh para sahabat) menyusup ke dalam setiap celah jiwa kita, dan mengalir bersama darah di dalam urat nadi kita? Sudahkah hidup kita ini disirami dengan air hakikat tersebut?

Sesungguhnya yang menjadi kekhuatiran kita adalah ketidaksanggupan kita menerapkan hakikat Islam dalam kehidupan kita. Sehingga bayang atau gambaran akan lebih berpengaruh dalam diri kita, dan pada akhirnya akan menjadi titik kelemahan kita, itulah rahsia penderitaan dan musibah yang selalu menimpa kita.

Sesungguhnya, perubahan keadaan dunia Islam akan membawa pengaruh yang besar kepada perubahan keadaan dunia seluruhnya. Adapun keadaan umat Islam berkait rapat dengan kesanggupan mereka untuk merealisasikan hakikat Islam dalam kehidupan mereka.

Jika hakikat Islam jauh dari genggaman kaum Muslimin dan sirna daripada kehidupan mereka, siapa lagi yang akan menyeru dunia kepada hakikat Islam? Siapakah yang mampu meniupkan roh Islam pada jasad dunia?


Rujukan: Kembali kepada Islam yang Sebenar, Syeikh Abul Hasan Ali Nadwi

Saturday, November 12, 2011

Mencari Dunia dan Akhirat

Assalamu'alaikum wbth,

Kita boleh menyatukan kepentingan dunia dan akhirat. Di dalam al Quran surah Al Qashash ayat 76-77, Allah SWT berfirman:

76. Sesungguhnya Karun adalah termasuk kaum Musa, maka ia berlaku aniaya terhadap mereka, dan Kami telah menganugerahkan kepadanya perbendaharaan harta yang kunci-kuncinya sungguh berat dipikul oleh sejumlah orang yang kuat-kuat. (Ingatlah) ketika kaumnya berkata kepadanya: "Janganlah kamu terlalu bangga; sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang terlalu membanggakan diri."

77. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.Penjelasan para mufassir dalam menerangkan ayat di atas adalah:

Ayat : wabtaghi fi maa aataakallahu ad daarul akhirat

1. Al Qurtubi berkata : yakni carilah akhirat dengan apa yang telah diberikan kepadamu berupa kekayaan (harta benda), yakni kamu beramal kebaikan dengan nikmat itu berupa sadaqah yang wajib dan yang sunat, dan jadikanlah sebagai bekalmu di akhirat
2. Az Zamakhsyari berkata: Carilah akhirat dengan apa yang telah Allah berikan kepadamu berupa kekayaan (harta benda), yakni kamu beramal baik denga nikmat itu berupa sadaqah wajib dan jadikanlah sebagai bekalmu di akhirat
3. Ar Razi berkata: gunakanlah harta itu untuk mendapatkan syurga
4. Ibnu Kathir berkata: Gunakanlah apa yang diberikan Allah kepadamu dari harta yang banyak dan kenikmatan yang sempurna itu dalam ketaatan kepada pendekatan diri, dengan pelbagai cara kepada Tuhanmu yang dapat menghasilkan pahala dunia dan akhirat.

Huraian ayat : wala tansa nashiibaka minaddunya

1. Ar Razi berkata: Tidak mengapa jika menikmati harta itu di atas jalan yang dibolehkan
2. Al Qurtubhi berkata: Hasan dan Qatadah berkata : Maknanya jangan sia siakan bahagianmu di dunia untuk menikmati barang yang halal dan jangan sia siakan usaha dab kepentinganmu untuk mendapatkan kebaikan dunia itu.
3. Az Zamakhsyari berkata : Ambillah bahagianmu dari dunia itu apa yang mencukupimu dan untuk kepentinganmu
4. Al Alusi berkata: Janganlah kamu melupakan di dunia. Dari Ibnu Abbas dikatakan : Beramallah di dunia itu untuk akhiratmu. Dari Qatadah dikatakan : Kamu mengambil bahagian dari dunia itu apa yang dihalalkan Allah untukmu.
5. Ibnu Kathir berkata: apa yang dimubahkan Allah dari dunia itu berupa makanan, minuman, tempat tinggal dan isteri isteri, maka hal itu diperbolehkan untuk dinikmati, kerana bagi Allah atas kamu ada hakNya, dan bagi dirimu sendiri ada haknya atas kamu, serta bagi keluargamu ada haknya atas kamu, maka berikanlah kepada pemiliknya.

Pendapat para ulamak mengenai ayat : wa ahsin kamaa ahsanallahu ilaika
1. Ar Razi berkata: termasuk dalam ayat ini , membantu kepada orang fakir dengan harta, penghormatan, wajah yang berseri, menyapa dan menceritakannya dengan kebaikan.
2. Az Zamakhshari berkata: Berbuat baiklah kepada hamba hamba Allah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu.
3. Al Alusi berkata: Berbuat baiklah kepada hamba hamba Allah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu dengan memberikan nikmatNya kepadamu.
4. Ibnu Kathir berkata: Berbuat baiklah kepada makhlukNya, sebagaimana Dia berbuat baik kepadamu.


Rujukan
Sunan Ilahiyah, bab Sunnatullah dalam mencari dunia dan akhirat, karangan Dr. Abdul Karim Zaidan

Tuesday, November 8, 2011

‘IBRAH DARI KISAH IBRAHIM DAN ISMAIL SEBAGAI QUDWAH DALAM AMAL ISLAMI

Assalamu'alaikum wbth,

Dalam kesempatan ini, kita diingatkan dengan peristiwa pengorbanan Nabi Allah Ibrahim AS, kesabaran anaknya Nabi Allah Ismail AS dan keredhaan isterinya Siti Hajar, demi mentaati perintah Allah SWT. Nabi Ibrahim telah menerima perintah Allah untuk menyembelih anaknya, Ismail, di dalam mimpinya. Dalam suasana taat kepada Allah Subhanahuwataala Nabi Ibrahim rela menyembelih anaknya dan anaknya, Ismail, pun rela untuk disembelih. Kesetiaan, kepatuhan dan pengorbanan mereka telah diabadikan oleh Allah di dalam Al-Qur'an Al-Karim dalam Surah As-Shaffat, ayat 102:
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ
Maka tatkala anak itu sampai (pada umur sanggup) berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata: "Hai anakku, sesungguhnya Aku melihat dalam mimpi bahwa Aku menyembelihmu. Maka fikirkanlah apa pendapatmu!", Ia menjawab: "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu; insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar".Dr Abdul Karim Zaidan berkomentar terhadap ayat ini, “Demi Allah, saya tidak tahu yang manakah dari keduanya lebih saya kagum, sang ayah Ibrahim; orang tua berwibawa mendapat mandat dari Rabbnya, tidak tertahan oleh jiwa manusia kecuali Ibrahim, Allah perintahkannya untuk menyembelih dengan tangannya satu-satunya anak yang baru dikurniakan Allah pada umurnya yang tua dan senja. Ataukah saya takjub dengan anak muda pintar, Ismail yang respon kepada pertanyaan orang tuanya ‘aku ditugaskan untuk menyembelihmu, apa pendapatmu? Pemuda berjiwa besar ini memanggil ayahnya dengan nada lembut ya abati (wahai ayah) tidak berubah dalam pandangan dan hubungan dengan ayahnya meski pun meminta pandangan untuk menyembelihnya...bahkan ia mengingatkan ayahnya bahawa dia sedang melaksanakan perintah Allah, Wahai ayah lakukan apa yang engkau diperintah untuknya. Seterusnya menyokong ayahnya dan cuba menghilangkan gangguan emosinya dengan katanya..engkau akan mendapatiku Insya Allah termasuk orang-orang sabar
Ketaatan dan kepatuhan keluarga Nabi Ibrahim kepada Allah swt dalam menghadapi ujian berat telah dipuji oleh Allah swt dan telah menjadi contoh tauladan kepada umat Islam. Allah swt yang Maha Pengasih telah menggantikan Ismail dengan seekor kambing atau kibas. Firman Allah swt dalam surah Ash shaffat: 106 hingga 109:

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلاءُ الْمُبِينُ. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الآخِرِينَ. سَلامٌ عَلَى إِبْرَاهِيمَ

Sesungguhnya Ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Kami abadikan untuk Ibrahim itu (pujian yang baik) di kalangan orang-orang yang datang kemudian. (Iaitu) "Kesejahteraan dilimpahkan atas Ibrahim"

Dr Abdul Karim Zaidan di dalam kitabnya al-Mustafad min Qasyasy al-Quran, menjelaskan: Dalam kisah Ismail banyak terdapat ibrah dan nasihat WAJIB bagi da’e dan ‘amilin Islam supaya difahami dan dijadikannya sebagai maudhu’ dakwah untuk disampaikan kepada manusia samada tua, pemuda, bapa dan anak-anak seperti berikut:

i.Mengikat Diri Dengan Perintah Allah

Wajib seseorang muslim mengikat diri dengan perintah Allah dan bersegera melaksanakannya dengan penuh redha dan menerima tanpa ragu, malas atau banyak soal jawab. Inilah dilakukan oleh Ibrahim a.s. yang menerima perintah dari Rabbnya untuk menyembelih anaknya Ismail.

ii.Ismail a.s. Qudwah Pemuda Muslim
Kisah Ismail adalah kisah pemuda muslim beriman kepada Allah, diuji dengan ujian berat iaitu mati disembelih oleh tangan ayahnya sendiri, tapi ia tidak takut atau bimbang. Malah ia menyokong ayahnya untuk laksanakan perintah Allah tersebut. Ismail adalah contoh pemuda muslim. Pemuda muslim hari ini perlu mempunyai khudwah atau idola yang boleh membangkitkan makna-makna iman, membawa mereka kepada ketaatan kepada Allah dan menjauhi maksiat dan perangkap syaitan.
iii. Menghilangkan Kesedihan Dengan Taat Kepada Allah
Sesungguhnya Allah swt menghilangkan dari kaum muslimin yang melaksanakan perintah Allah kesempitan dan cubaan-cubaan selagi mereka sentiasa bersiap sedia dan melaksanakan perintah Allah swt. Inilah yang dimaksudkan oleh Allah swt.

وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ. قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ

Lalu Kami menyerunya: "Wahai Ibrahim!"Sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu”. Demikianlah Kami memberi balasan kepada orang-orang berbuat baik”(as-Shoffat:104-105)

iv.Ujian Allah Terhadap HambaNya Yang Beriman

Hendaklah para da’I mengetahui bahawa Allah swt memberikan bala’ dalam bentuk ujian dan cubaan agar zahir apa yang tersembunyi dalam jiwa mereka, sejauhmana ketaatan ketika tersepit, memegang panji-panji Islam waktu genting dan sukar. Di atas sunnah Ilahiyah inilah Allah swt menguji khalilNya Ibrahim supaya menyembelih Ismail seklau gus ujian bagi anaknya Ismail, adakah ia membantah atau taat kepada ayahnya?...hendaklah diketahui oleh para da’e bahawa ujian Allah swt terhadap hambaNya mukmin adalah hak mutlakNya; Dia menentukan jenis dan bila ujian itu diturunkan. Ini wajib diketahui kerana ia sebahagian daripada aqidah Islamiah.

v.Berhias Dengan Akhlak Islam

Allah swt memuji Ismail a.s. dengan firmanNya

وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا

Dan ceritakanlah (Wahai Muhammad) kisah Ismail di dalam Kitab (Al-Quran). Sesungguhnya ia adalah benar-benar menepati janji, seorang rasul dan nabi.(Maryam:54)

Menepati janji adalah sebahagian daripada akhlak Islam dan sifat mukmin, sebaliknya mungkir janji adalah akhlak tercela. Rasulullah saw bersabda:

آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلاَثٌ إذَا حَدَثَ كَذَبَ، وَإذَا وَعَدَ أخْلَفَ، وَإذَا ائْتُمِنَ خَانَ

Tanda munafik ada tiga; jika bercakap bohong, jika berjanji ingkari, jika dipercayai khianat (Muttfaq ’alaih)

Para da’e menjadikan tajuk akhlak sebagai bahagian penting dalam dakwahnya dengan menyatakan bahwa tendusnya akhlak Islam adalah indikator keruhnya iman dan menularnya sifat nifaq. Inilah realiti umat Islam hari ini bahkan ia terus menjalar dalam organisasi Islam yang menyebabkan mereka tidak layak mendapat pertolongan daripada Allah swt.

vi.Mencontohi Baitul Dakwah wa Baitul Ubudiyah
Keluarga Ibrahim a.s. adalah lambang Baitul Dakwah dan Baitul Ubudiyah Lillahi Wahdah.

a.Tindakan Ibrahim a.s. meninggalkan Hajar dan anaknya di lembah gersang tidak berpenghuni kerana ubudiyah kepada Allah. Begitu juga kesanggupannya yang luar biasa ketika nekad untuk menyembelih anaknya hanya semata-mata pengabdian kepada Allah swt

b.Hajar meredhai tindakan suaminya yang meninggalkan mereka berdua ditanah kering kontang tanpa penghuni kerana mematuhi perintah Allah swt….kemudian (Ibrahim) meninggalkan mereka, lalu ibu Ismail mengejar Ibrahim seraya berkata: “Wahai Ibrahim ke mana kamu akan pergi meninggalkan kami di lembah tidak berpenghuni ini?” Ia ulangi tiga kali tapi Ibrahim tidak menoleh hingga isterinya bertanya: “Allahkah yang memerintahmu untuk melakukan ini Ibrahim?” Ibrahim menjawab “Ya” kemudian berkata Hajar: “Jika demikian, Dia tidak akan mensia-siakan kami” Alangkah mulianya hati ibu ini, alangkah tinggi ketaatan dan tawakkalnya kepada Allah swt.

c.Begitu juga anak mereka, Ismail a.s. redha dan menyokong disembelih oleh ayahnya kerana taat kepada perintah Allah swt. Renungkalah dialog ini: "Hai anakku, sesungguhnya Aku melihat dalam mimpi bahwa Aku menyembelihmu. Maka fikirkanlah apa pendapatmu!", Ia menjawab: "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu; insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar".

Tugas dan tanggungjawab para Rasul dan ketua keluarga (suami/ayah) menjaga keluarganya daripada api neraka di Hari Akhirat dengan cara menghindarkan mereka daripada melakukan dosa di dunia. Mari kita terokai gambaran hati seorang ayah terhadap anaknya dalam peristiwa Nuh a.s. yang bersungguh-sungguh menyelamatkan anaknya daripada tenggelam dalam banjir (terjerumus ke dalam neraka), dialog dengan Allah swt ini diabadikan dalam al-Quran sebagai pedoman kepada manusia:

وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ .قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلا تَسْأَلْنِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِظُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ

Dan Nabi Nuh merayu kepada Tuhannya Dengan berkata: "Wahai Tuhanku! Sesungguhnya anakku itu dari keluargaku sendiri, dan Bahawa janjiMu itu adalah benar, dan Engkau adalah sebijak-bijak hakim Yang menghukum Dengan seadil-adilnya".. Allah berfirman: "Wahai Nuh! Sesungguhnya anakmu itu bukanlah dari keluargamu (kerana ia telah terputus hubungan denganmu disebabkan kekufurannya); Sesungguhnya bawaannya bukanlah amal Yang soleh, maka janganlah Engkau memohon kepadaKu sesuatu Yang Engkau tidak mempunyai pengetahuan mengenainya. sebenarnya Aku menasihatimu dari menjadi orang Yang jahil".

Ibnu Kathir: Seruan dari Nuh kepada Rabbnya adalah bentuk pertanyaan tentang keadaan anaknya yang tenggelam padahal ia adalah sebahagian dari keluarganya.

Dalam tafsir al-Manar: Bagaimana Nuh boleh berdoa untuk menyelamatkan anaknya sedangkan ia mengetahui ia termasuk dikalangan orang yang telah diputuskan oleh Allah swt sebagai celaka. Jawabnya berkemungkinan Nuh memahami anaknya tidak termasuk dalam firman Allah secara umum..

…أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلاَّ مَنْ قَدْ آمَنَ....

Sesungguhnya tidak akan beriman lagi dari kaummu melainkan orang-orang Yang telah sedia beriman…(Hud:36)

Pemahaman ini didukung kasih sayang seorang ayah yang merasa hiba terhadap anaknya. Bagaimana mungkin anak yang dijaganya daripada sentuhan api dunia kini terdedah kepada dibakar oleh api neraka? Sesungguhnya hati seorang ayah yang beriman hanya mengharapkan anak dan ahli keluarganya selamat dari api neraka sebagaiman firman Allah swt:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلائِكَةٌ غِلاظٌ شِدَادٌ لا يَعْصُونَ اللهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Wahai orang-orang Yang beriman! peliharalah diri kamu dan keluarga kamu dari neraka Yang bahan-bahan bakarannya: manusia dan batu; neraka itu dijaga dan dikawal oleh malaikat-malaikat Yang keras kasa; mereka tidak menderhaka kepada Allah Dalam Segala Yang diperintahkanNya kepada mereka, dan mereka pula tetap melakukan Segala Yang diperintahkan.(at-Tahrim:6)

vii.Tidak Boleh Maksiat Kepada Allah Dengan Alasan Tanggungjawab Keluarga

Perlu diketahui bahawa tidak boleh seorang anggota keluarga menuntut kepada ketua keluarga (suami/ayah) hingga menjerumuskannya ke dalam maksiat kepada Allah, firmanNya;
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ وَإِنْ تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Wahai orang-orang Yang beriman! Sesungguhnya ada di antara isteri-isteri kamu dan anak-anak kamu Yang menjadi musuh bagi kamu; oleh itu awaslah serta berjaga-jagalah kamu terhadap mereka. dan kalau kamu memaafkan dan tidak marahkan (mereka) serta mengampunkan kesalahan mereka (maka Allah akan berbuat demikian kepada kamu), kerana Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, lagi Maha Mengasihani.(at-Taghabun:14)

Atha’ bin Yasar berkata: ayat ini turun berkenaan dengan Auf bin Malik al-Asyja’i yang hendak pergi berjihad lalu isteri dan anak-anaknya menangis dan merayu: Kepada siapa engkau tinggalkan kami? Lalu hatinya luluh dan tidak pergi berjihad.

Abu Bakar bin al-Umairi berkata: sesungguhnya permusuhan disini adalah dalam perbuatan. Apabila isteri dan anak melakukan perbuatan seperti musuh maka ia menjadi musuh dan tidak ada perbuatan yang lebih hina daripada menjadi penghalang seorang hamba mentaati Rabbnya.

Kesimpulannya dalam masalah ini tidak boleh seorang muslim meninggalkan perintah Rabbnya dan syariatNya dengan alasan apapun atau mendahulukan keinginan atau manafaat anak atau isteri atau sesiapa sahaja. Syiar bagi seorang da’e: melaksanakan perintah Allah lebih utama dari yang lainnya.

Saturday, November 5, 2011

Tarbiah Islamiah dan Madrasah IHAB

Assalamu'alaikum wbth,


Sedikit perkongsian bahan mengenai sikap dakwah Islamiah terhadap faham kebangsaan. Bahan ini dipetik dari kitab Tarbiyah Islamiyah dan Madrasah IHAB, karangan Sh Al Qardhawi.

Semoga bermanfaat.

Sikap Dakwah Terhadap Nasionalisme
Di antara kenyataan sikap pertengahan yang diajarkan oleh Hasan Al-Banna kepada da'ie-da'ienya adalah sikapnya terhadap dakwah dan pemikiran lain yang dilemparkan di Mesir, ketika dakwahnya mulai lahir. Sikapnya dalam hal ini sama dengan sikapnya terhadap nasionalisme, dunia Arab, dunia Timur dan dunia antarabangsa.
Kerana itu beliau tidak menentang penganjur-penganjur kefahaman ini dengan menolaknya secara mutlak dan tidak pula menerimanya secara mutlak, tetapi seperti biasanya beliau membezakan mana yang dapat diterima kerana sesuai dengan faham Islam dan mana yang harus ditolak kerana bertentangan dengan Islam.
Cinta Tanah Air
Dalam risalah Da'watuna, dalam polemik dengan penganjur-penganjur nasionalisme, beliau berkata: "Jika penganjur-penganjur nasionalisme memaksudkan dengan nasionalisme itu mencintai ne-geri ini dan merindukannya, maka hal itu memang telah tertanam dalam fitrah manusia dari satu segi dan
diperintahkan oleh Islam dari segi lain. Bilal yang telah mengorbankan segala galanya pada jalan akidah dan agamanya adalah Bilal yang selama di Madinah tetap merindui Mekah, yang diungkapkannya dalam syairnya yang indah:

"Aduhai kiranya sempatkah saya menginap satu malam,
Di Wadi yang dikelilingi rumput hijau dan orang kesayangan,
Dapatkah saya pada suatu hari mengunjungi mata air Majannah,
Dapatkah saya bertemu dengan bani Thufail dan bani Syamah."
Rasulullah SAW mendengar tentang sifat Mekah dari seorang bernama "Usa'il," lalu air matanya menetes kerana rindu kepadanya, bersabda: "Hai Bilal, biarkanlah hatiku tenteram."
Kemerdekaan Nasional dan Rasa Kebanggaan
Jika mereka mengertikan, bahawa di antara kewajiban kita adalah bekerja dengan sungguh-sungguh untuk memerdekakan tanah air dan menyempurnakan kemerdekaannya serta menanamkan rasa kebanggaan dan kemerdekaan dalam jiwa putera-puteranya, maka kami tetap sependirian dengan mereka. Islam sangat menekankan hal itu, seperti ternyata dari firman Allah SWT
Kekuatan itu hanyalah bagi Allah, bagi Rasul-Nya dan bagi orang-orang mukmin, tetapi orang-orang munafik itu tiada mengetahui" (Al-Munafiqun: 8).

"Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman." (An-Nisa': 141).

Nasionalisme Masyarakat
Jika mereka menghendaki dengan nasionalisme itu memper-kuat hubungan antara anggota-anggota masyarakat suatu negara dan memberi petunjuk kepada mereka bagaimana cara menggu-nakan kekuatan untuk kemaslahatannya, mereka kami setuju pula dengan hal itu, dan Islam memandangnya sebagai suatu kewajiban yang mesti dilaksanakan. Nabi SAW bersabda:
"Jadilah kamu hamba-hamba Allah yang bersaudara."

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu ambil menjadi teman kepercayaanmu orang-orang yang di luar kalanganmu, (kerana) mereka tidak pernah berhenti (menimbulkan) kemudharatan bagimu." (Ali Imran: 118)

Nasionalisme dan Penaklukan (untuk kebebasan dakwah)
Jika mereka menghendaki dengan nasionalisme itu penaklukan negeri-negeri untuk memimpin dunia, aka hal itu memang diwajibkan dan diberkahi oleh Islam.
Allah SWT berfirman
"Perangilah mereka itu, sehingga tidak ada fitnah lagi dan (sehingga) agama itu hanya untuk Allah semata." (Al-Baqarah: 193).

Nasionalisme Golongan
Jika mereka menghendaki dengan nasionalisme itu memecah-belahkan umat ke dalam golongan-golongan, yang saling berselisih, saling mendengki, saling memaki dan tuduh menuduh, sebahagian berusaha menjatuhkan yang lain dan berkelompok menurut sistem yang disusun berdasarkan hawa nafsu, maksud-maksud tertentu dan maksud-maksud itu disesuaikan dengan kepentingan peribadi sedang pihak musuh mengambil kesempatan dengan hal itu untuk kepentingannya, sehingga api permusuhan semakin menyala dengan mencerai-beraikan mereka dari kebenaran dan mempersatukan mereka dalam kebatilan serta melarang mereka bersatu dan tolong menolong, maka nasionalisme semacam itu adalah nasionalisme palsu, tidak ada kebaikannya bagi penganjurnya dan tidak pula bagi masyarakat.

Nah, engkau melihat kami sependirian dengan penganjur nasionalisme, bahkan yang ekstrim sekalipun, selama nasionalisme itu berada dalam pengertian yang sihat yang kebaikannya akan dinikmati oleh negara dan bangsa. Dalam pada itu engkau dapat melihat bahawa seruan kepada nasionalisme dengan panjang lebar adalah merupakan bahagian dari ajaran Islam.
Batas Tanah Air Kita
Adapun perbezaan antara kita dan mereka adalah kita menganggap batas tanah air berdasarkan akidah, sedangkan mereka memandangnya berdasarkan batas geografi. Setiap tanah di mana ada seorang muslim yang mengucapkan; La ilaha illallahu, Muhammadun Rasulullah, adalah tanah air kita yang berhak dihormati, disucikan, dicintai dan diperjuangkan kebaikannya. Seluruh kaum muslimin di setiap pelosok bumi ini adalah keluarga dan saudara kita, kita memperhatikan mereka dan merasakan apa
yang mereka rasakan. Sedang penganjur nasionalisme tidaklah demikian prinsipnya. Mereka tidak memperhatikan selain sebahagian kecil dari permukaan bumi ini. Perbezaan yang besar itu tampak, bila satu umat hendak memperkuat dirinya dengan mengambil hak umat lainnya. Kita tidak menyetujui hal itu apalagi bila yang dirugikan adalah umat Islam yang manapun. Yang kita tuju ialah semua kita menjadi kuat. Sedang penganjur nasionalisme memandang hal itu tidak ada salahnya, lalu rengganglah
hubungan dan lemahlah kekuatan, sehingga musuh dapat mengadu domba sebahagian mereka dengan sebahagian yang lain.
Tujuan untuk Tanah Air Kita
Itulah satu perbezaan. Perbezaan kedua ialah bahawa yang di-tuju oleh nasionalisme ialah membebaskan negerinya. Bila sesudah itu mereka bekerja untuk memperkuatnya, maka yang diperhati-kannya adalah segi kebendaan seperti yang dilakukan oleh orang-orang Eropah sekarang. Adapun kita berkeyakinan bahawa setiap muslim memikul amanah di pundaknya. Dia berkewajiban mengorbankan dirinya, darahnya dan hartanya untuk kepentingan tanah airnya. Itulah petunjuk Allah bagi manusia dengan menganugerahkan cahaya Islam yang dapat mengibarkan bendera Islam ke seluruh pelosok bumi, Dengan itu seorang muslim tidak ada niat untuk mencari harta, kemegahan dan kekuasaan terhadap seseorang dan tidak pula untuk memperhambakan sesuatu bangsa. Yang ditujunya hanyalah redha Allah semata-mata, membahagiakan dunia dengan agama-Nya dan meninggikannya. Hal itulah yang telah mendorong para salaf yang soleh kepada penaklukan suci yang mengagumkan dunia dan melebihi segala penaklukan yang dikenal sejarah, mengenai kepantasan, keadilan, hasil dan kebaikannya.

Rujukan
Tarbiyah Islamiyah dan Madrasah IHAB, karangan SYQ

`Jika Allah SWT memberi hidayah kepada seorang lelaki lantaran anda, itu lebih baik bagimu daripada apa yang disinari matahari' HR At Tobrani