Tuesday, February 9, 2016

5 Kaedah yang perlu ada pada DA'I DAN DA’IYAH


5 Kaedah yang perlu ada pada DA'I DAN DA’IYAH

1. ISLAH DIRI(صلاح نفسه)
2. JELAS MATLAMAT(وضوح هدفه)
3. HIMMAH YANG TINGGI (علو همته)
4. JIWA TINGGI UNTUK HADAPI GODAAN DAN TETAP TEGUH HADAPI HALANGAN التعالي على المغر يات ولصمود امام ا لعقبات)
5. AL AMAL ALMUASSASI(العمل المؤسسى)


No comments:

`Jika Allah SWT memberi hidayah kepada seorang lelaki lantaran anda, itu lebih baik bagimu daripada apa yang disinari matahari' HR At Tobrani