Monday, March 30, 2009

Hakikat Cinta Siri 4 (Akhir)

Salam wbth,

Seandainya cinta kepada manusia, harta dan dunia berasaskan hawa nafsu semata-mata (tidak berasaskan ‘aqidah yang benar), maka ia akan menjatuhkan seseorang kepada cinta yang hina.

3. Cinta yang Hina

Cinta yang hina akan menjatuhkan darjat dan nilai kemanusiaan. Antaranya:

Cinta atau kasihkan taghut serta bertuhankan manusia atau makhluk. Contohnya:
a. Cinta atau menyembah patung dan berhala.
b. Cinta serta memuja artis-artis, ahli-ahli sukan dan sebagainya.
Cinta atau kasih terhadap musuh-musuh Allah Subhanahuwata’ala.
Cinta dan menurut kemahuan hawa nafsu atau syahwat yang keji dan berdosa. Ghairah melakukan perbuatan ma’siat.
Mengutamakan kasih terhadap ibu bapa, anak-anak, isteri, keluarga, harta kekayaan dan perniagaan melebihi kasihkan Allah Subhanahuwata’ala, Rasul-Nya dan berjihad di jalan-Nya.

Kata Omar bin Al-Khattab Radhiallahu’anhu: ‘Demi Allah, ya Rasulullah sesungguhnya kamu yang paling aku cintai daripada segala sesuatu kecuali diriku’. Maka Rasulullah Sallallahu’alaihiwasallam bersabda: ‘Tidak beriman seseorang kamu sehingga aku menjadi orang yang paling dicintai daripada dirinya sendiri’. Maka berkata Omar: ‘Maka engkau sekarang, demi Allah, adalah orang yang paling aku kasihi lebih daripada diriku sendiri’. Sabda Rasulullah: ‘Sekarang barulah engkau beriman ya Omar’.

Cinta kepada bisikan syaitan seperti bisikan untuk berhasad dengki, mengumpat dan sebagainya.

Penutup

Oleh itu cinta merupakan perasaan jiwa yang diiktiraf oleh Allah Subhanahuwata’ala. Persoalannya ialah sejauh manakah manusia mengambil neraca Allah Subhanahuwata’ala dalam urusan ini. Sabda Rasulullah Sallallahu’alaihiwasallam yang berikut boleh dijadikan panduan:

Tiga perkara siapa yang ada pada dirinya, dia akan merasai kemanisan iman – bahawa ia menjadikan Allah dan Rasul-Nya paling dicintai daripada segala yang lain (melainkan Allah dan rasul). Dan bahawa ia mencintai seseorang, tidak menyintainya melainkan kerana Allah. Dan bahawa ia membenci untuk kembali kepada kekufuran, selepas Allah mengeluarkannya daripada kekufuran, sepertimana ia benci dimasukkan ke dalam api neraka.

No comments:

`Jika Allah SWT memberi hidayah kepada seorang lelaki lantaran anda, itu lebih baik bagimu daripada apa yang disinari matahari' HR At Tobrani