Thursday, March 12, 2009

MEMPERBAHARUI KEIMANAN YANG USANG


Rasul SAW bersabda: Sesungguhnya iman dalam hati salah seorang kamu akan usang dan lusuh seperti mana usang dan lusuhnya pakaian. Oleh itu , mohonlah kepada Allah agar Dia memperbaharui iman dalam hatimu.


HR At Tabrani

Huraian:  1. Dalam hadith ini Nabi SAW menjelaskan bahawa hati seorang Muslim akan menjadi usang.

  2. Bila iman lusuh , kita jadi lemah dan tidak mampu untuk meningkatkan amal kebaikan. Juga kita tidak mampu untuk menahan diri dari lakukan perkara yang kamruh dan sia-sia.

  3. Oleh itu kita berkewajipan untuk sentiasa memperbaharui iman agar hati kita sentiasa bersinar dan memiliki hidayah Allah

PERKARA-PERKARA YANG MENYEBABKAN USANGNYA IMAN

  1. Meninggalkan tilawah Al Quran

  2. Kurang berzikir dan suka bermalas-malas

  3. Sibuk dengan urusan dunia

  4. Cinta kepada isteri dan anak-anak secara berlebihan

Rujukan:
Syarah lengkap Arba'in Ruhiyah, Fakhrudin Nusyam, Bina Insani Press Solo, m.s. 88-90

No comments:

`Jika Allah SWT memberi hidayah kepada seorang lelaki lantaran anda, itu lebih baik bagimu daripada apa yang disinari matahari' HR At Tobrani