Thursday, March 1, 2012

Tsawabit imaniyah dalam amal Islami siri 6

Recap:
5 Menjadi masul itu adalah amanah (al ‘imaarah amanah)
4 segala nikmat adalah anugerah Allah SWT
3 Tajarrud dan Zahid
2 Perlu memanfaatkan masa, kesihatan dan kebebasan
1 Sentiasa meletakkan akhirat di dalam kehidupan kita.

6. Prinsip yang seterusnya ialah kita perlu mengetahui hakikat kejahilan(jahiliyah) agar kita dapat elakkan diri darinya.

Satu hari, sahabat Rasul SAW bertanyakan mengenai syar (keburukan). Mereka mahu mengetahui kerana mahu menjauhinya.

Ada seorang ahli zahid berkata:

Salah satu daripada dosa besar ialah kejahilan dalam kejahilan. Justeru itu mengetahui hakikat jahiliyah adalah sebahagian daripada prinsip keimanan kita.

No comments:

`Jika Allah SWT memberi hidayah kepada seorang lelaki lantaran anda, itu lebih baik bagimu daripada apa yang disinari matahari' HR At Tobrani