Friday, October 8, 2010

Faktor-faktor jiddiyah dalam kehidupan pendakwah siri 6

Assalamu'alaikum wbth,


Dalam kesempatan ini, saya ingin menyambung topik perbincangan kita yang berkaitan faktor yang boleh meningkatkan jiddiyah. Faktor keenam ialah: 6. Hubungan ahli dengan pemimpin organisasi jelas dan difahami oleh setiap ahli. Tugasan dan hak ahli serta pimpinan mestilah terperinci, jelas dan difahami oleh setiap ahli.

Dalam siri kali ini saya mengemukakan isi-isi penting hubungan ahli dengan kepimpinan organisasi yang dipetik daripada kitab Toriqud da’wah Bainal Qiyadah Wal Jundiyah karangan Al Marhum Sheikh Mustafa Mashyur. Menurut beliau,
1. Pemimpin harus pandai memilih orang yang baik dalam memegang tanggungjawab.
2. Tidak boleh bersikap pesimitis dan buruk sangka.
3. Pemimpin dapat bergaul rapat dengan anggotanya.
4. Memperbaiki pembagian tugas dan menentukan spesialisasi supaya tidak berlaku pertindihan.
5. Menentukan, mengatur dan memudahkan jalur komunikasi di setiap peringkat.
6. Berusaha sungguh – sungguh meningkatkan kualiti kepemimpinan dan latihan anggota
sesuai dengan bidang masing – masing.
7. Penting memberikan kebebasan kepada anggota untuk memilih sarana dan cara yang paling baik yang dapat membantu pelaksanaan tugasnya selagi mana tidak bercanggah dengan syara’.
8. Selalu membangkitkan semangat kerja sama yang penuh kejujuran dengan anggota.
9. Harus membiasakan diri bermusyawarah(SYURA) dengan para anggotanya.
10. Menentukan keputusan dan perintah yang hendak dilaksanakan.
11. Diadakannya pertemuan rutin dengan sesama pengurus untuk menyelaraskan gerakan.
12. Memperhatikan setiap rangkaian dan mata rantai dalam komunikasi, tidak overlapping.
13. Memperhatikan setiap anggota yang diberikan amanah dan cepat menegurnya jika melakukan kesalahan.
14. Perlu mendorong dan meningkatkan semangat anggota yang menjalankan amanahnya.
15. Semua anggota bekerja semata – mata karena ALLAH .
16. Memiliki pengetahuan lengkap tentang perjalanan gerakan, pelaksanaan dan aktivitas
yang dilakukan para pelaksana.
17. Memperhatikan kelurusan, keaslian dan kemantapan jalan da’wah serta menjauhi bentuk penyimpangan.
18. Memadukan antara generasi pertama dan generasi penerus dalam setiap kegiatan.
19. Memelihara tabiat gerakan da’wah dengan seluruh potensi yang ada.

Penutup

Semoga kita dapat hiasi diri kita dengan sifat-sifat ini.

Bersambung.... Tugasan dan hak ahli serta pimpinan akan dibincangkan dalam siri yang akan datang insha Allah

Rujukan:

http://www.scribd.com/doc/9432609/Al-Qiyadah-Wal-Jundiyah

No comments:

`Jika Allah SWT memberi hidayah kepada seorang lelaki lantaran anda, itu lebih baik bagimu daripada apa yang disinari matahari' HR At Tobrani