Monday, January 18, 2010

Faktor Kemunduran ummat Islam

Salam,

Di dalam bicara kali ini saya ingin berkongsi bahan mengenai faktor-faktor kemunduran ummat Islam masa kini. Dengan adanya faktor-faktor ini, ianya telah menyebabkan ummat Islam mudah lemah, bercelaru dan bermacam-macam lagi.

Faktor 1: JAUHNYA UMAT ISLAM DARI AL QURAN DAN AS SUNNAH
Faktor 2. Perpecah belah kerana perbezaan masalah furu’
-Masalah mazhab
-Masalah jemaah; sehingga merosak hubungan ukhuwwah islamiah
-Bila berpecah, mudah dikalahkan oleh musuh islam
- Fokus kita ialah kesatuan hati dan tali ukhuwwah

Faktor 3: Adanya perasaan rendah diri dan tidak siqoh pada umat Islam
-Tidak merasa izzah dengan islam
-Perasaan ini timbul melihat fakta umat islam yang terkebelakang dalam segala hal
-Perlu lihat fakta sejarah, lihat semula kegemilangan islam

Sabda Rasul: Islam itu tinggi dan tidak ada yang menandingi ketinggiannya.

Faktor 4: Adanya gejala taqlid dengan semua yang datang dari kaum kafir
- Ketika orang Itidak lagi memiliki 'izzah dengan keIslamannya, maka mudah baginya berkiblat pada sesuatu yang lain dari Islam dan orang kafir.

Faktor 5:Tertinggal dalam ilmu pengetahuan dan teknologi
-Islam menjunjung tinggi orang yang berilmu pengetahuan
- Islam melahirkan para ilmuan Islam yang besar dalam sejarah


Faktor 6:Faktor luaran dari musuh-musuh Islam
-Ghazwul fikri (peperangan pemikiran)
-Harakatul irtihad(gerakan pemurtadan)


Setelah melihat permasalahan yang ada, apakah pula penyelesaiannya. Di bawah ini digariskan pula penyelesaian untuk kita semua bertindak segera.

Solusi 1: Umat Islam perlu menerapkan syariat Islam dalam seluruh aspek kehidupan
Solusi 2: Mendidik generasi Islam dengan tarbiah islamiah yang syamil(sempurna) dan menyeluruh
Solusi 3: Menyiapkan kekuatan semaksimum mungkin
Dalil: 8:60

Solusi 4: Dengan jihad dan pengorbanan total


W/a

Selamat ber'amal.

No comments:

`Jika Allah SWT memberi hidayah kepada seorang lelaki lantaran anda, itu lebih baik bagimu daripada apa yang disinari matahari' HR At Tobrani