Sunday, February 7, 2010

Nature of struggle between al Haq and Al batil siri 1

Salam,

shbt/ah yg dikasihi, dalam sesi kali ini saya ingin berkongsi bahan yang dipetik daripada kitab sunan ilahiyah karangan Dr. Abdul Karim Zaidan. Bab yang dipilih ialah sunnah pertarungan di antara golongan al haq dan al batil. Semoga dengan bahan ini insha Allah kita dapat memahami konsep ini dengan jelas.


Definisi al hak: Dalam lisanul Arab oleh Ibnu Manzhur disebutkan, haq adalah lawan kata dari batil. Sesuatu haq, maka ia menjadi yang haq dan akan terus tsabat(tetap)

Secara etimologi adalah tetap, pasti, sah, dan benar

Definisi al batil:Dalam lisanul Arab, disebutkan bathola asy syai’un iaitu hilang dengan sia-sia dan merugi

Makna tadafu’ (pertarungan)
Dalam lisanul Arab, addifa’ maknanya menangkis dengan kuat

Apa yg dimaksud dgn haq dan batil serta pertarungan di antara keduanya?
Al haq ~ yg solid, benar dan wajib mengerjakannya atau diwujudkan berupa aqidah, ucapan, perbuatan menurut hukum syara’.

Al batil ~ lawan kepada al haq, iaitu tidak solid, tidak benar, wajib ditinggalkan dan tidak boleh wujud, serta wajib disingkirkan dan dihapuskan menurut hukum syara’.

Bertolak drpd definisi ini, dptlah disimpulkan bahawa al haq meliputi segala perintah Allah, manakala batil meliputi segala apa yg dilaran-Nya.

Yang dimaksudkan dengan At-tadafu’ bainal haq wal bathil adalah salah satu sama lain saling menyingkirkan, menghapus dengan kekuatan masing-masing ketika bertarung.

Menjadi yang paling berpengaruh
Sudah menjadi peraturan (sunnah) Allah bahawa al Haq akan sentiasa tolak menolak dengan al Batil, tiada satu sa'atpun kedua-duanya akan berdamai. Al Haq akan cuba untuk menumpaskan atau mengurangkan pengaruh al Batil, begitu juga sebaliknya. Maksudnya, kedua-dua sentiasa bertarung untuk menjadi penguasa atau yang paling berpengaruh (dominant).

Jika kita mendapati bahawa tiada pertarungan yang berlaku di antara pendokong kedua-duanya, puncanya mungkin salah satu dari dua:

•Pendokong-pendokong kedua-dua belah pihak tidak jelas tentang fikrah yang
mereka pegangi. Yakni, mereka tidak merasai apa-apa perbezaan dengan pihak
yang satu lagi.

•Mereka tidak komited/iltizam dengan fikrah masing-masing. Umpamanya, pengikut al Haq tidak iltizam atau mengambil berat untuk menegakkan al Haq. Begitu juga pengikut al Batil.

`Secara umum, pengikut kedua belah pihak sentiasa bertarung.'

bersambung ....al batil sentiasa melampui batas

No comments:

`Jika Allah SWT memberi hidayah kepada seorang lelaki lantaran anda, itu lebih baik bagimu daripada apa yang disinari matahari' HR At Tobrani