Friday, December 17, 2010

Faktor-faktor jiddiyah dalam kehidupan pendakwah siri 7

Di dalam siri yang sebelum ini, telah saya terangkan bahawa, memahami tugasan kita sebagai anggota secara jelas akan membantu kita agar lebih sungguh-sungguh di dalam amal daawi dan tarbawi. Jika tidak jelas, kita mungkin akan teraba-raba, kerana tidak jelas hala tuju.

Tugasan kita sebagai anggota di dalam organisasi dan tuntutannya adalah seperti berikut:

1.Memahami sebenar-benarnya erti komitmennya kepada Islam.

2.Mengenal karakter marhalah/tahapan da’wah yang sedang dijalaninya beserta aktiviti-aktiviti sekitarnya.

3.Meyakini bahwa kembali kepada Al-Quran dan as-sunnah rasul SAW secara benar dan serius adalah satu – satunya jalan untuk menyelamatkan ummat Islam dari segala krisis.

4.Yakin akan kewajiban bergerak membangunkan iman di dalam jiwa manusia.

5.Harus mengetahui sejelas – jelasnya bahwa amal usaha menegakkan Daulah Islamiyyah adalah kewajiban setiap Muslim dan Muslimah.

6.Mengetahui bahwa kewajiban ini tidak mungkin terlaksana dan tercapai hanya dengan usaha individu.

7.Amal jama’i dipandang sebagai persoalan yang wajib ditunaikan sebelum melangkah membangun kembali Daulah Islamiyyah.

8.Dalam memilih harus dengan kesedaran sendiri, tidak kerana desakan, paksaan, berpura – pura dan kepentingan lain.

10.Dasar ber-Amal jama’i semata – mata karena ALLAH. ( Q.S Al Fath : 10 )

11.Setiap anggota organisasi harus menyedari akan kebaikan yang tak ternilai dengan bergabungnya di dalam organisasi yang memperjuangkan Islam secara benar.

12.Harus mengetahui bahwa persoalan terpenting di jalan da’wah ialah kesedaran terhadap pengawasan ALLAH SWT.


Penutup

Semoga kita dapat hiasi diri kita dengan sifat-sifat ini. Marilah sama-sama kita menghadzamkannya.


Rujukan:

http://www.scribd.com/doc/9432609/Al-Qiyadah-Wal-Jundiyah

No comments:

`Jika Allah SWT memberi hidayah kepada seorang lelaki lantaran anda, itu lebih baik bagimu daripada apa yang disinari matahari' HR At Tobrani